رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد
با حکم معاون سیما، سیدجواد مرادی به سمت رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سیما؛ با حکم دکتر مرتضی میرباقری معاون سیما، سیدجواد مرادی به سمت رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما منصوب شد. بر اساس این حکم؛ پژوهش های بنیادی، کاربردی و برنامه ای تلویزیونی؛ سیاست گذاری و برنامه ریزی محتوایی؛ نظارت، ارزیابی و ارزش یابی برنامه ها، شبکه ها و مراکز تولیدی با هدف مدیریت پیام از ماموریت های رییس مرکز طرح، برنامه و ارزیابی سیما است. همچنین در حکم معاون سیما خطاب به مرادی بر طراحی و تدوین «منظومه گفتمانی مدیریت پیام» سیما؛ تدوین سیاست های محتوایی برنامه های سیما، فرآیند بررسی و تطبیق طرح برنامه های تلویزیونی با برنامه مصوب و صدور مجوز تولید؛ ارزیابی مستمر و منظم برنامه های سیما و ارائه نتایج به همراه راه کارهای لازم به معاونت، شبکه ها و مراکز مربوطه تاکید شده است. گفتنی است پیش از این مدتی مرادی سرپرستی این مرکز را عهده دار بود. انتهای پیام/ن
2016 - iribtv.ir - Contact us : prsima@irib.ir

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد