00:00
01:00 ترتیل یک جزء
01:00
00:30 بازپخش مستند (چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی)
01:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
02:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
02:30
00:15 بازپخش همسان سازی آموزش در جلسات قرآن کریم
02:45
00:10 بازپخش مواهب
02:55
00:05 نجوا
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (2)
04:00
00:30 تلاوت تصویری ایرانی
04:30
00:05 سیره آسمانی
04:35
00:25 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
05:00
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
05:10
00:15 اذانگاهی صبح
05:25
00:10 دعای عهد
05:35
00:30 تفسیر سوره طه (آیت الله جوادی آملی)
06:05
00:05 سرود
06:10
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:25
00:05 آوای نور
06:30
00:30 نوگلان قرآنی
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:10 مواهب
07:25
00:05 نجوا
07:30
00:30 سخنرانی مذهبی (حجه الاسلام فاطمی نیا)
08:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
08:30
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
08:45
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
09:00
01:00 زنده روزی بهتر
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:20 تلاوت تصویری مصری
10:35
00:30 مستند (چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی)
11:05
00:30 زنده باکس قبل از اذانگاهی ظهر
11:35
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
11:45
00:30 اذانگاهی ظهر
12:15
00:10 نور علی نور
12:25
00:05 شیرازه
12:30
00:15 حیات طیبه (حجه الاسلام عظیمی)
12:45
00:05 نغمات دینی
12:50
00:10 بازپخش مواهب
13:00
00:15 نگین تلاوت
13:15
00:15 همسان سازی آموزش در جلسات قرآن کریم
13:30
00:30 سخنرانی مذهبی (2)
14:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
14:25
00:05 سیره آسمانی
14:30
00:15 مستندهای شعار سال
14:45
00:30 ایستگاه نیایش
15:15
00:30 بازپخش نوگلان قرآنی
15:45
01:00 زنده رصد
16:45
00:20 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:05
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
17:15
00:35 اذانگاهی مغرب
17:50
00:10 نور علی نور
18:00
00:15 به رنگ نهج البلاغه
18:15
00:15 تلاوت تصویری مصری
18:30
01:30 زنده طرح قرآنی بشارت 1452
20:00
00:15 مدرسه حفظ
20:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
20:30
00:30 پرسمان
21:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
21:30
00:15 بازپخش حیات طیبه (حجه الاسلام عظیمی)
21:45
00:15 دعای توسل
22:00
00:30 تلاوت تصویری مصری
22:30
00:30 بازپخش الحان آسمانی
23:00
00:15 بازپخش مستندهای شعار سال
23:15
00:15 تلاوت تصویری ایرانی
23:30
00:30 بازپخش تفسیر سوره طه (آیت الله جوادی آملی)

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد