00:00
00:30 راه نشان
00:30
01:00 ترتیل یک جزء
01:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی
02:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
02:30
00:20 بازپخش زبان قرآن
02:50
00:10 بازپخش مواهب
03:00
00:30 تلاوت صوتی مصری
03:30
00:05 بازپخش حافظه تاریخی ما
03:35
00:30 بازپخش شمسه
04:05
00:15 برگی از دفتر وجود
04:20
00:25 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
04:45
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح
04:55
00:20 اذانگاهی صبح
05:15
00:10 نور علی نور
05:25
00:10 دعای عهد
05:35
00:30 سحاب رحمت (تفسیر سوره مومنون)
06:05
00:15 تلاوت سوره یاسین
06:20
00:10 آوای نور
06:30
00:30 قلم
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:05 تلاًلو
07:20
00:10 مواهب
07:30
00:30 سخنرانی مذهبی
08:00
00:25 تلاوت تصویری مصری
08:25
00:05 نجوا
08:30
01:30 زنده روزی بهتر (ویژه شهادت حضرتاما محمد باقر(ع))
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:30 شمسه
10:45
00:05 زندگی نامه قاریان مصری
10:50
00:25 تلاوت
11:15
00:30 زنده 1452 (ویژه شهادت)
11:45
01:00 بازپخش اشراق (ویژه شهادت حضرت امام محمد باقر(ع))
12:45
00:10 باکس قبل از اذانگاهی ظهر
12:55
00:10 تلاوت اذانگاهی ظهر
13:05
00:30 اذانگاهی ظهر
13:35
00:10 نور علی نور
13:45
00:05 شیرازه
13:50
00:20 بنای بندگی (آیت ا...ضیاء آبادی)
14:10
00:25 تلاوت
14:35
00:05 نجوا
14:40
00:20 زبان قرآن
15:00
00:50 مجموعه قصه های تبیان
15:50
00:05 تلاًلو
15:55
00:05 حافظه تاریخی ما
16:00
00:10 تلاوت نوجوان
16:10
00:20 بشارت کودکانه
16:30
00:05 زندگی نامه قاریان مصری
16:35
00:25 تلاوت شاهکار
17:00
00:30 زنده مسابقه بشارت
17:30
00:30 پرسمان
18:00
01:55 زنده طرح قرآنی 1452
19:55
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
20:05
00:35 اذانگاهی مغرب
20:40
00:20 تفسیر جزء سی قرآن کریم (حجه الاسلام قرائتی)
21:00
00:45 زنده رصد
21:45
00:15 حدیث کساء
22:00
01:00 بازپخش فرهنگ تلاوت
23:00
01:00 راه نشان

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد