00:00
02:00 زنده عطر رمضان (اماکن متبرکه)
02:00
00:45 تلاوت مجلسی فاخر
02:45
01:15 زنده خلوت انس
04:00
00:10 تلاوت اذانگاهی صبح (ایرانی)
04:10
00:15 اذانگاهی صبح
04:25
00:35 زنده ادامه خلوت انس (شمیم رمضان:مباحث مرحوم مجتهدی و شرح دعاهای ماه رمضان)
05:00
01:00 زنده ترتیل جزء (آران و بیدگل)
06:00
00:30 تفسیر
06:30
00:30 باکس نغمات (ابتهال،ادعیه...)
07:00
00:15 تلاوت بیت رهبری
07:15
00:15 باکس نغمات (ابتهال،ادعیه...)
07:30
00:15 با شهدا در ضیافت نور
07:45
00:15 سحاب رحمت (تفسیر سوره غافر)
08:00
01:00 نمایشگاه قرآن کریم (محوریت جزء سی)
09:00
00:10 بازپخش مواهب
09:10
00:05 روزنه
09:15
00:45 مستند سعادتمندان
10:00
00:15 زنده خبر قرآنی
10:15
00:15 زنده عطر رمضان
10:30
01:00 زنده ترتیل جزء (مشهدمقدس)
11:30
00:45 زنده عطر رمضان
12:15
00:30 زنده عطر رمضان
12:45
00:15 تلاوت اذانگاهی ظهر
13:00
00:30 اذانگاهی ظهر
13:30
00:30 زنده عطر رمضان
14:00
00:30 بیان (آیت ا... ناصری)
14:30
01:00 زنده تلاوت های درخواستی
15:30
00:20 زبان قرآن
15:50
00:05 آوای نور
15:55
00:05 تیزر
16:00
01:00 ترتیل جزء (حرم امام خمینی(ره))
17:00
00:45 شمسه
17:45
00:10 مواهب
17:55
00:05 مصباح
18:00
00:30 ایستگاه نیایش
18:30
00:30 خط امان
19:00
00:15 زنده نمایشگاه قرآن کریم
19:15
00:30 پرسمان
19:45
00:30 زنده ضیافت
20:15
00:10 تلاوت اذانگاهی مغرب
20:25
00:30 اذانگاهی مغرب
20:55
00:05 مصباح
21:00
00:15 دعای افتتاح
21:15
00:45 زنده رصد (نمایشگاه قرآن کریم)
22:00
00:30 تلاوت فاخر
22:30
00:30 زنده نمایشگاه قرآن کریم
23:00
01:00 زنده عطر رمضان (امام زاده ابوالحسن(ع))

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد