00:00
01:00 ترتیل سه زبانه (پرهیزگار)/مجادله الی تحریم
01:00
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
01:15
00:05 نجوا
01:20
00:40 بازپخش ستاره ها (برادران)
02:00
00:30 انقلاب های قرآنی
02:30
00:10 آوای نور
02:40
00:15 بازپخش نخ تسبیح قطره ها
02:55
00:05 نغمات دینی
03:00
00:30 مصطفی اسماعیل (عنکبوت) 45-1
03:30
00:30 بازپخش سخنرانی مذهبی (حجه الاسلام رفیعی،مشهد مقدس)
04:00
00:25 فاروق الضیف (فرقان 77-61/کوثر)
04:25
00:15 بازپخش مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
04:40
00:10 بازپخش مواهب
04:50
00:15 سخنرانی مرحوم آیت ا...مجتهدی تهرانی
05:05
00:20 کرمی (یونس(ع)) 10-1
05:25
00:20 اذانگاهی صبح
05:45
00:15 دعای عهد (پورزرگری)
06:00
00:05 سرود
06:05
00:15 پرهیزگار (یس)
06:20
00:45 نوگلان قرآنی (97)
07:05
00:20 محمود شحات انور (حشر24-20/نازعات/شمس/قریش)
07:25
00:35 تفسیر سوره کهف(آیت الله جوادی آملی)
08:00
00:05 صلوات خاصه
08:05
00:40 ستاره ها (خواهران)
08:45
00:15 بازپخش مدرسه حفظ
09:00
00:55 زنده روزی بهتر (خانم دکتر خزعلی)
09:55
00:05 میان برنامه
10:00
00:15 زنده خبر
10:15
00:15 سادات فاطمی (فاطر)
10:30
00:40 یاد خدا (آیت ا... تحریری)
11:10
00:05 تیزر
11:15
00:15 نخ تسبیح قطره ها
11:30
00:30 صلای صلاة
12:00
00:15 سعیدیان (نساء) 76-71
12:15
00:20 اذانگاهی ظهر
12:35
00:10 نور علی نور
12:45
00:15 مباحث اخلاقی (آیت ا...مکارم شیرازی)
13:00
00:15 طاروطی (نور) 38-35
13:15
00:05 شیرازه
13:20
00:10 مواهب
13:30
00:30 سخنرانی مذهبی (حجه الاسلام عالی،مشهد مقدس)
14:00
00:45 محافل (ویژه دهه فجر)
14:45
00:05 نجوا
14:50
00:10 روزنه
15:00
00:10 عزیزاللهی (حشر)
15:10
00:05 میان برنامه
15:15
00:45 بازپخش نوگلان قرآنی (97)
16:00
00:30 انیمیشن پیامبران
16:30
00:05 بشارت 1452
16:35
00:10 پرویزی (بقره)
16:45
00:15 بازپخش نخ تسبیح قطره ها
17:00
00:05 پروردگارا
17:05
00:10 احکام نوجوانان
17:15
00:10 زیارت امین ا... (میرداماد) کلاکت 2
17:25
00:25 باکس قبل از اذانگاهی مغرب
17:50
00:15 احمدی وفا (نور) 46-41
18:05
00:15 اذانگاهی مغرب
18:20
00:10 نور علی نور
18:30
01:15 زنده طرح قرآنی بشارت 1452
19:45
00:15 پرهیزگار (ذاریات/طور)
20:00
00:15 مدرسه حفظ
20:15
00:05 آرم تایم
20:20
00:50 زنده رصد
21:10
00:15 غلام نژاد (مومنون)22-1
21:25
00:05 تیزر
21:30
00:30 پرسمان (حجه الاسلام محمدی)
22:00
01:00 اسراء
23:00
00:40 بازپخش یاد خدا (آیت ا... تحریری)
23:40
00:15 مناجات خمسه عشر (خانچی)
23:55
00:05 حکمتهای علوی

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد