00:00
01:05 ادامه فیلم سینمایی/ پدر
01:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
01:15
00:45 بازپخش خلاصه هفتگی سریال ایرانی روشنایی روز تاریکی شب
02:00
00:10 آگهی /اعلام برنامه
02:10
00:25 بازپخش مستند خیابان داور
02:35
00:05 آگهی /اعلام برنامه
02:40
01:15 پارک ملی گلستان
03:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
04:00
01:55 دو رکعت مناجات+ اذان
05:55
00:05 سرود جمهوری اسلامی ایران+آگهی/اعلام برنامه
06:00
00:30 بازپخش سخنرانی
06:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
06:35
00:30 سوره یاسین
07:05
00:10 آگهی /اعلام برنامه
07:15
00:40 صبح و زندگی
07:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
08:00
01:30 فیلم سینمایی/ نهنگ آزاد(2)
09:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
09:35
00:25 مستند
10:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
10:05
00:50 بازپخش محله گل و بلبل
10:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:00
00:25 شفا
11:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
11:30
00:25 فرکانس
11:55
00:10 آگهی /اعلام برنامه
12:05
00:15 ویژه اذان
12:20
00:20 سوره الرحمن
12:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
12:45
00:15 اخبار ناشنوایان
13:00
00:05 آگهی /اعلام برنامه
13:05
00:50 بازپخش آئینه خانه
13:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:00
00:10 نما دو
14:10
00:05 آگهی /اعلام برنامه
14:15
00:50 زنده کودک و نوجوان(بامابیا)
15:05
00:15 مسابقه محله
15:20
00:15 چهل برگ
15:35
00:20 کافه بازی
15:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:00
00:30 از آسمان
16:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
16:35
00:50 طبیعت 360 درجه
17:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:30
00:20 خیابان جام جم
17:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
17:55
00:10 نما دو
18:05
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:10
00:15 ویژه اذان
18:25
00:05 آگهی /اعلام برنامه
18:30
00:10 چهل چراغ انقلاب اسلامی
18:40
00:10 آگهی /اعلام برنامه
18:50
00:50 محله گل و بلبل
19:40
00:05 آگهی /اعلام برنامه
19:45
00:25 ایران
20:10
00:10 مشارکتی
20:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
20:30
00:25 اخبار20:30
20:55
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:00
00:30 خیابان جام جم
21:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
21:35
00:10 نما دو
21:45
00:10 آگهی /اعلام برنامه
21:55
00:25 همین الان یهویی
22:20
00:10 آگهی /اعلام برنامه
22:30
00:20 اخبار سراسری
22:50
00:05 آگهی /اعلام برنامه
22:55
00:35 نشان محبت
23:30
00:05 آگهی /اعلام برنامه
23:35
01:30 فیلم سینمایی/

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد