00:50
02:50 شب های فوتبالی / تکرار
03:40
01:09 اتومبیل رانی (رقابت های ناسکار - 2018)
04:49
00:15 قرآن ، اذان ، نیایش
05:04
00:26 شنا (مسابقات ورزشی قهرمانی اروپا اسکاتلند - 2018)
05:30
07:33 بازی های آسیایی جاکارتا - 2018/زنده / هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018
13:03
00:12 قرآن ، اذان ، نیایش
13:15
06:48 بازی های آسیایی جاکارتا - 2018/زنده / هجدهمین دوره بازی های آسیایی جاکارتا - 2018
20:03
00:27 قرآن ، اذان ، نیایش
20:30
02:30 مجله آسیایی ( زنده )
23:00
02:00 فوتبال/زنده (ساسولو - اینتر) / سری آ ایتالیا - 2018

تمامی حقوق این وب سایت به معاونت سیما تعلق دارد